PROJEKT „SUNCOKRET“

Projekt „Suncokret“ je program prevencije ovisnosti koji uključuje rad s djecom i roditeljima, suradnju sa školom i socijalnim radom, o kojem smo među ostalim razgovarali sa Ankicom Baković psihologinjom livanjskog Doma Zdravlja.