Završen projekt”Multidisciplinirani pristup u radu sa počiniteljima nasilja u Hercegbosanskoj županiji”
Objavljeno: 30. listopada 2018.

Udruženje Žena BiH Mostar u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ danas je održalo završnu konferenciju projekta „ Multidisciplinirani pristup u radu sa počiniteljima nasilja u Hercegbosanskoj županiji“ . Konferencija se održala povodom završetka provedbe projekta koji je implementiran na prostoru naše županije u okviru UN Women projekta Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u BiH  koji financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju. . Opći cilj projekta je da doprinese provedbi ključnih dokumenata za borbu protiv nasilja i osigura primjenu multidiscipliniranog pristupa u tretmanu počinitelja nasilja u obitelji na području Hercegbosanske županije.

 

oglasi
...