Zaštitimo livanjsko polje

Danas se obilježava svjetski dan močvarnih staništa. Tim povodom je danas u Livnu ornitološka udruga ‘Naše ptice’ u suradnji sa livanjskom strukovnom školom SSK i udrugom ‘Naša baština’, promovirala publikaciju i projekt učenika. Livanjsko polje je još 2008. godine proglašeno za močvarno područje od međunarodnog značaja, no i dalje nije obuhvaćeno nijednom kategorijom zaštite na prostoru BiH. Poslušajte reportažu iz Livna: