“Upoznajmo kulturu svoga kraja” – Općina Glamoč
Objavljeno: 23. rujna 2021.

Emisija je u sklopu projekta „Upoznajmo kulturu svoga kraja“, projekt Radio Livna uz financijsku potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta. Cilj projekta je kroz radijske emisije emitirane putem naših frekvencija promovirati i prezentirati javnosti kulturnu na području HBŽ-a. Namjera nam je, uz financijsku potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta, upoznati širu javnost s kulturnim bogatstvom, te potaknuti nove naraštaje na uključivanje u očuvanje i njegovanje vlastite tradicije. Emisija je fokusirana na područje općine Glamoč ,  a odnosi na stanje u kulturi u ovoj općini. Naš sugovornik je Boris Lukajić, viši referent za pripremu projekata u općini Glamoč i Predsjednik KUD – a Budućnost koje djeluje na području općine Glamoč.

...