„Upoznajmo kulturne znamenitosti svoga kraja“, druga emisija – Livno
Objavljeno: 20. studenoga 2020.

Druga emisija fokusirana je na područje Livna , odnosno kulturne znamenitosti, arheološko nalazište Lištani, Podvornice.
Riječ je o sustavnom istraživanju , 7 kampanja , i odlukom povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u rujnu 2007 godine ovaj lokalitet je proglašen nacionalnim spomenikom.

Detalje o svemu možete saznati iz razgovora s Marijom Marić Baković, voditeljicom istraživanja i voditeljicom arheološke zbirne u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i muzejskom savjetnicom.
————-
Nakon arheološkog nalazišta Lištani naša ekipa posjetila je i Crkvu bezgrešnog začeća blažene Djevice Marije u Vidošima. Naime, crkva je 2011. Godine proglašena nacionalnim spomenikom BiH i riječ je o iznimno vrijednom kulturnom spomeniku na području Grada Livna i šire, koji čine sama crkva i pokretno nasljeđe, glavni oltar i dvije slike Gabrijela Jurkića.
Detalje o ovoj znamenitosti donosi naš sugovornik Damir Tadić, koji je ujedno i autor znanstvenog rada na ovu temu.
————-
Osim Lištana i Vidoša posjetili smo i lokalitet Rapovine. Radi se o arheološkom području Rapovine, koje je 2011. godine proglašeno nacionalnim spomenikom. U potpunosti je istražena i definirana arhitektura crkve sv. Petra koja se nalaz na navedenom lokalitetu. Detalje donosi Marija Marić Baković, sugovornica s početka naše priče.

...