Prodano 23 990 markica u HBŽ
Objavljeno: 7. ožujka 2018.

U svim područnim uredima županijskoga Zavoda za zdravstveno osiguranje i ove godine mogli ste kupiti premiju zdravstvenog osiguranja, tzv. markicu po cijeni od 30 maraka. Osiguranici koji imaju markicu oslobođeni su plaćanja participacije za 131 definiranu medicinsku uslugu. Markica vrijedi i za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. O broju prodanih premija zdravstvenog osiguranja na području naše županije razgovarali smo sa Stipom Pavićem iz Zavoda za zdravstveno osiguranje:

oglasi
...