Prekogranična suradnja i projekti temelj razvoja civilne zaštite u HBŽ- u
Objavljeno: 30. studenoga 2018.

Briga o poslovima zaštite i spašavanja na području HBŽ-a, predlaganje mjera za unaprjeđenje organizacije i osposobljavanja civilne zaštite županije i općina samo je dio nadležnosti Uprave civilne zaštite HBŽ-a. U posljednje vrijeme stavljen je naglasak na prekograničnu suradnju po pitanju gašenja požara, te stanje opremljenosti i operativnoj mogućnosti vatrogasnih društava za poslove zaštite od požara u Hercegbosanskoj županiji. O svemu navedenom kao i o planovima ove uprave, govori  direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije mr.sc. Željko Marijan.

oglasi
...