Općina Kupres – “Upoznajmo kulturne znamenitosti svoga kraja”
Objavljeno: 6. studenoga 2020.

Prva emisija u sklopu projekta „Upoznajmo kulturne znamenitosti svoga kraja“ koji realizira Radio Livno uz Financijsku potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta, posvećena je kulturnom znamenitostima s područja Otinovaca i Ravanjskih vrata, općina Kupres.

Kada je u pitanju arheološko područje Otinovci, 1887. otinovački župnik fra Vladimir Dolić otkopao je ruševine starijih građevina na istaknutom proplanku iznad sela, na oranicama Lanišća, položaju koji od tada nazivaju i Crkvinom. Nakon toga izgrađena je Župna crkva Sv. Ive, koja minirana je 1994. godine. Nakon rata, uoči planirane gradnje nove crkve, pristupilo se arheološkim iskopavanjima bez značajnijih rezultata. Detalje o ovom lokalitetu donosi don Tomislav  Mlakić, župnik na Župi Kupres.

Nakon arheološkog područja Otinovci naša ekipa posjetila je i lokalitet nekropole sa stećcima Ravanjska Vrata koji se nalazi  na samim Ravanjskim Vratima kod Kupresa – prolazu, koji spaja Vukovsko i Ravanjsko polje. Nekropola broji ukupno 68 stećaka.

Na navedenim lokalitetima razgovarao Matija Barać, video potpisuje Mario Konta.

...