Obilježavanje 27. obljetnice utemeljenja HVO-a i 14. obljetnice utemeljenja prve pješačke pukovnije OS BiH

O obilježavanju 27. obljetnice utemeljenja HVO-a i 14. obljetnice utemeljenja prve pješačke pukovnije OS BiH razgovarali smo sa pukovnikom oružanih snaga BiH Martinom Pažinom: