Livanjska zajednica Frankfurt

O aktivnostima Livanjske zajednice Frankfurt razgovarali smo s Helgom Marelja, predsjednicom.