Informativni pano – skenirajte Livno!
Objavljeno: 11. travnja 2018.

Ispred srednje strukovne škole Silvije Strahimir Kranjčević  postavljen je informativni pano na kojem je obuhvaćeno sve ono što grad Livno,  što se tiče turističke ponude, može ponuditi u ovom trenutku. Na ovom svojevrsnom turističkom alatu su pored ostalog prikazani kulturni, povijesni, javni, vjerski, uslužni i drugi objekti koji bi kao takvi mogli biti predmet interesa posjetitelja. Sa dva klika putem pametnih telefona i besplatnog interneta saznajte sve o Livnu! Više informacija smo saznali od ravnatelja livanjske strukovne škole, Saše Grabovca:

oglasi
...