Dom zdravlja Livno reorganizirao rad službi

Dr. Liljana Mladina govori o tome kako je organiziran posao u Domu zdravlja Livno