DJEČJI VRTIĆ „ SUNČANI MOST 2 “

Prilikom posjete dječjem vrtiću „ Sunčani most 2“ razgovarali smo sa djecom o policiji.  Kako oni vide policiju poslušajte: