DAN OTVORENIH VRATA SSŠ „SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ“

Danas je  SSŠ „Silvije Strahimir Kranjčević održala manifestaciju dan otvorenih vrata za učenike devetih razreda i cijelokupnu javnost.