12 04 Uskrsna poruka

Uskrsna poruka koju je uputio livanjski župnik fra Vinko Sičaja